รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมะค่าพิทยาคม
37 หมู่ที่ 3 ถนนมะค่า-ใส้จ่อ   ตำบลมะค่า  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เบอร์แฟกส์ 0-4377-4092


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :